به گزارش پارس نیوز، 

«فیلترینگ» عنوان کارتون محمدرضا میرشاه ولد در شهروند است.

این انگشت آماده فشاردادن دکمه فیلتر است! (کاریکاتور)