به گزارش پارس نیوز، 

 ناصر فتحی عصر یکشنبه در حاشیه اولین جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران در سال جاری به  افزود: با اتمام این طرح ها، 350 کلاس و 200 هزار متر مربع به فضای آموزشی استان افزوده می شود.
وی به رشد جمعیت شهرستان های استان تهران به دلیل مهاجرت از سایر شهرهای کشور اشاره کرد و یادآور شد: کمبود 400 مدرسه در سطح شهرستان های استان تهران به شدت احساس می شود ،ضمن اینکه 500 مدرسه نیز باید به طور کامل تخریب و نوسازی شوند.
فتحی به نیازهای آموزشی ساکنان مسکن های مهر استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش استان تهران باید پنج هزار و 200 کلاس درس در قالب 380 مدرسه در صورت تکمیل مسکن های مهر احداث کند.
وی در ادامه به خدمات اداره کل نوسازی مدارس استان اشاره کرد و یادآور شد: 65 درصد سیستم های گرمایشی شعله مستقیم (بخاری های گازی) طی پنج سال گذشته به سیستم های موتور خانه مرکزی ارتقا یافته است.
فتحی ادامه داد: 2 هزار و 300 کلاس درس در قالب 280 مدرسه در پنج سال گذشته دارای سیستم گرمایشی شعله مستقیم بودند که طی اقدامات صورت گرفته 150 مدرسه به موتورخانه مرکزی تجهیز و سایر مدارس نیز تا 2 سال آینده به این سیستم مجهز خواهند شد.
وی به تجهیز 360 هزار متر مربع از مدارس استان به ایزوگام اشاره کرد و افزود: هیچ گزارشی مبنی بر خرابی سقف در سال تحصیلی گذشته از مدارس شهرستان های استان اعلام نشده است و در سال جاری نیز 70 هزار متر مربع باقی مانده از سقف مدارس ایزوگام خواهد شد.
اولین جسله شورای آموزش و پرورش استان تهران عصر یکشنبه با حضور مقیمی استاندار تهران، شکراله حسن بیگی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، یوسفی فرماندار ورامین و ناصر فتحی سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان تهران دراداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.
3218/6003