به گزارش پارس نیوز، 

جوان بلژیکی یک درخت را در طول 10 سال به شکل هدفمند بصورت یک غول رشد داده است.

 درآمد او از عکس گردشگران به اندازه‌ صدها باغ است!

پرورش غول درختی در بلژیک (عکس)
پرورش غول درختی در بلژیک (عکس)