نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز هفتم جشنواره فیلم فجر (1396/11/18) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

فیلم های «به وقت شام»، «بمب»، «چهارراه استانبول»، «لاتاری»، «تنگه ابوقریب»، «مغزهای کوچک» و «عرق سرد» بیشترین آرای مردمی را کسب کردند. فهرست فیلم ها بدون اولویت است.