بهرام رادان تصویری از عارف لرستانی در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «عارف عزیز، همین چند هفته پیش، بعد از درگذشت على معلم منزل آن مرحوم آخرین دیدارمون بود، باسواد، مهربان و دوست داشتنى.

با رفتن على معلم و افشین یداللهى و عارف در این زمان کم، باید باور کرد که مرگ از آنچه تصور میکنیم به ما نزدیکتر است، روحت شاد و یادت سبز.»

بهرام رادان باعارف لرستانی