سعید کشن فلاح، کارگردان تئاتر ساعتی پیش در بیمارستان شهید بهشتی همدان درگذشت.

طبق اطلاعات به دست آمده سعید کشن فلاح به هنگام بازگشت از کرمانشاه در مسیر همدان به علت بیماری در همدان بستری و با وجود تلاش پزشکان چشم از جهان فرو بست.

اداره کل هنرهای نمایشی در پیامی کوتاه این فقدان را به جامعه هنر کشور تسلیت گفته است.

سعید کشن فلاح مسئولیتهایی چون دبیری جشنواره تئاتر فجر، ریاست دانشگاه هنر تهران، مدیریت دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری و ... را به عهده داشته است.