مجتبی آقاکوچک‌زاده مدیر امورسینمایی حوزه هنری استان خوزستان گفت: با تبریک قهرمانی تیم فوتبال استقلال خوزستان در پانزدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال کشور، به شادباش این قهرمانی روز شنبه25 اردیبهشت ، بلیت سینماهای اکسین، قدس و بهمن اهواز نیم بهاست.

او ادامه داد: موج شادی ایجاد شده در سراسر استان، محدود به طرفداران رنگ خاصی نیست و تمام خوزستانی‌ها با هر علاقه و گرایش فوتبالی، از اتفاقی که افتاده خوشحال هستند، این اقدام سهم ما در فزونی بخشیدن به طعم شیرین این رویداد است