به گزارش پارس به نقل از مهر، با حضور علی مرادخانی، هومان اسعدي ، آذين موحد، رافائل ميناسكانيان، مهرداد پاكباز ، مرجان قنبري مهر و داوود جعفری امید برای اهدای جوایز نفرات برگزیده بخش موسيقي كلاسيك روی سن آمدند.

در بخش نوزندگی پيانو در رده سني الف(10 تا 15 سال) با اهداي تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي، آناهیتا جمشیدي از شيراز را حائز رتبه اول، هليا سرايداريان از اصفهان را حائز رتبه دوم دانستند . هيات داوران در اين بخش هيچ يك از شركت كنندگان را شايسته رتبه سوم ندانستند.

در بخش تكنوازي پيانو رده سني ب (16 تا 21 سال) هيات داوران تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به ماهور اربابيان از تهران به عنوان رتبه اول، تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به  پويا خدايي از سمنان به عنوان رتبه دوم و تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به  پويا جهان آراي از تبريز به عنوان رتبه سوم اهدا كردند.

در رده سني ج (22 تا 27 سال) تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي هيات داوران به شقايق خاني پور از تهران به عنوان رتبه اول، رضا(متين) ترك لاداني از تهران به عنوان رتبه دوم و كسري فريدي از تهران به عنوان رتبه سوم رسيد.

هيات داوران بخش نوازندگي فلوت  تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي اين جشنواره را در رده سني الف (10 تا 15 سال) به شیرین محمدی از كرج به عنوان رتبه دوم و محمد بی ریا از تهران به عنوان رتبه سوم اهدا كردند. هيات داوران در اين بخش هيچ يك از شركت كنندگان را شايسته مقام اول ندانستند.

در رده سني الف داوران از نازنین سلطانی راد از تهران و نگار نراقی تقدير كردند.

در بخش نوازندگي فلوت هيات داوران با اهداي تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي ، ریحانه حاجی محمد از تهران را حائز رتبه اول ، سهراب بابکی راد از تهران و علی چوپانی نژاد از اصفهان را مشتركا حائز رتبه دوم و سبا کوهبُر از شيراز را حائز رتبه سوم دانستند. هيات داوران در اين بخش از  محمد شجاعی علی آبادی  از ساوجبلاغ تقدير كردند.

بخش نوازندگي ساز فلوت رده سني ج (22 تا 27 سال) به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان از رقابت خارج  شد.

در ساز گیتار نیز در رده سني الف (10 تا 15 سال) هيات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول تشخیص ندادند. در اين بخش همچنين  تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي هيات داوران به آیدین لطیفی از کرج به عنوان رتبه دوم و  سیده پریناز حیدری از سمنان و تابا خادمی کلانتری از تهران مشتركا به عنوان رتبه سوم رسيد.

در رده سني الف تكنوازي گيتار هيات داوران از مبینا یوسفی  از گرگان تقدير كردند.

در اين بخش در رده سني ب (16 تا 21 سال) هيات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایسته رتبه اول ندانستند.

تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي هيات داوران در اين بخش به امیرحسین شیبانی از گنبد كاووس به عنوان نفر دوم و مشتركا به حامد حدیدی از تهران و علی ملایی از كرمان به عنوان نفرات سوم اهدا شد.

هيات داوران در بخش تكنوازي گيتار در رده سني ج (22 تا 27 سال)  با اهداي تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي، نرگس سبزه علی از تهران را حائز رتبه سوم دانستند.

هيات داوران بخش نوازندگي ويلن تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي اين جشنواره را در رده سني الف (10 تا 15 سال) به پوریا اصانلو از تهران به عنوان رتبه اول، ترگل کریمی مقدم از كرج به عنوان رتبه دوم و علی دانشخواهی از تهران و اویتا آرا کیلیان از تهران مشتركا به عنوان رتبه سوم اهدا كردند.

در بخش نوازندگي ويلن گروه سنی«ب»، هيات داوران با اهداي تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي ، گلنوش اخوان قنادی از تهران را حائز رتبه اول، وفا حمیدی وادقانی از تهران را حائز رتبه دوم و سیده غزال مشکاتی از تهران را حائز رتبه سوم دانستند.

هيات داوران هشتمين جشنواره موسيقي جوان در بخش تكنوازي ويلن رده سني ج  (22 تا 27 سال) تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را مشتركا به ملودی برومند نژاد و آذین نصرتی مقدم طالمی هر دو از تهران به عنوان رتبه دوم اهدا كردند.

در اين بخش هيات داوران هيچ يك از شركت كنندگان را شايسته مقام اول و سوم ندانستند.

در بخش تكنوازي ويلنسل هيات داوران در رده سني الف (10 تا 15 سال) تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به  مهگل طاهری زمانی از تهران به عنوان رتبه اول، تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به  باران محمدبیگی از تهران به عنوان رتبه دوم اهدا كردند. هيات داوران در اين بخش هيچ يك از شركت كنندگان را شايسته رتبه سوم ندانستند.

در بخش نوازندگي ويلنسل در رده سني ب (16 تا 21 سال) تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي هيات داوران به نیکی خباز واحد از تهران به عنوان رتبه اول، هستی حامد سپاسی از تهران به عنوان رتبه دوم و یاسمن کوزه گر از تهران به عنوان رتبه سوم رسيد.

هيات داوران در اين بخش و در رده سني ج (22 تا 27 سال) تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به ماکان خوی نژاد از تهران به عنوان رتبه اول، تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به محمدحسین غریبی هشتجین از تهران به عنوان رتبه دوم و تنديس نقره اي، لوح تقدير و جايزه نقدي خود را به آناهیتا ایزدی پارسا از تهران به عنوان رتبه سوم اهدا كردند.

پس از اهدا جوایز این بخش، عباس سجادی حکم دبیری نهمین جشنواره موسیقی جوان را به نام هومان اسعدی صادر شده بود قرائت کرد و علی مرادخانی بر روی صحنه حکم اسعدی را به او داد.

در بخش پايانی اين مراسم نیز علی مرادخانی، حسين عليزاده، شهرام ناظري، رامبد صديف، مجيد كياني، محمد موسوی، هومان اسعدی و علی ترابی بر روی صحنه آمدند و جوایز نفرات برگزیده بخش موسیقی ایرانی را اهداء کردند.

هیات داوران ساز کمانچه نیز ضمن اهدا تندیس نقره ای، لوح تقدیر و جایزه نقدی به برگزیدگان نفرات برتر را به این ترتیب معرفی کردند:

در گروه سنی«الف» ساز کمانچه به ترتیب سارا کنگرلو از تهران اول، محمدحسین غزایی یگانه از تهران دوم و میانا عالمی  از ساری عنوان سوم را کسب کردند.

در گروه سنی«ب» ساز کمانچه به ترتیب رتبه اول به فرزان پورعارف از بیرجند، رتبه دوم به کیهان فتحی خلف بادام از شهریار و رتبه سوم به مشکات نصیری از زنجان تعلق گرفت.

در گروه سنی«ج» ساز کمانچه به ترتیب رتبه اول به چکاد فشارکی از تهران، متین آهنگری از تهران دوم و رتبه سوم به سید مهبد نبوی تهرانی از آمل اهدا شد.

هیات داوران ساز قانون ضمن اهدا تندیس نقره ای، لوح تقدیر و جایزه نقدی به برگزیدگان نفرات برتر را به این ترتیب معرفی کردند:

در گروه سنی«الف» ساز قانون به ترتیب بهار امراللهی از تهران اول، ستایش حامدی از تهران دوم و آیناز راثی از تهران عنوان سوم را کسب کردند.

در گروه سنی«ب» ساز قانون هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبه  تشخیص نداد.

در گروه سنی«ج» ساز قانون به ترتیب رتبه اول به یاسمن نجم الدین از سمنان، رتبه دوم به امیرحسین مختاری شهرستانی از اصفهان و رتبه سوم به مژگان محمدحسینی از تهران اهدا شد.

هیات داوران بخش نی نوازی ضمن اهدا تندیس نقره ای، لوح تقدیر و جایزه نقدی به برگزیدگان نفرات برتر را به این ترتیب معرفی کردند:

در گروه سنی«الف» ساز ني به ترتیب نیما صدیق زاده دلوی از تبریز اول، طاها وفائی نژاد از ساری دوم و لاله عباسی از ساری عنوان سوم را کسب کردند.

در گروه سنی«ب» ساز  ني به ترتیب رتبه اول به سجاد شاهرخی از خوانسار ، رتبه دوم به کیارش بکتاشیان از اصفهان و رتبه سوم به محمد فاتحی از شهرضا تعلق گرفت.

در گروه سنی«ج» ساز ني به ترتیب رتبه اول به حسین خوش چهره زیبا از تهران ، رتبه دوم سید علی حسینی آقابابایی از قزوین و رتبه سوم به سیاوش محمدی نودهی از کرج اهدا شد.

هیات داوران ساز سه تار ضمن اهدا تندیس نقره ای، لوح تقدیر و جایزه نقدی به برگزیدگان نفرات برتر را به این ترتیب معرفی کردند:

در گروه سنی«الف» ساز سه تار به ترتیب محمدامین ملایی از تهران اول، محمد رهبری مقدم از تهران دوم و مهدی آریایی از شیراز عنوان سوم را کسب کردند.

در گروه سنی«ب» ساز سه تار به ترتیب رتبه اول به هما میوانی قوچانی از قوچان، رتبه دوم به محمدجواد احمدزاده از تهران و رتبه سوم به امیررضا پاک نژاد از تهران تعلق گرفت.

در گروه سنی«ج» ساز سه تار به ترتیب رتبه اول به طور مشترک به روناک محرابی نسب از تهران و سید مسعود سجادی از شیراز، رتبه دوم به عطااله ایمانی از مرند و رتبه سوم به امیرحسین حقیقی مقدم از الشتر رسيد.

در گروه سنی«الف» ساز تار به ترتیب آرمان سیف نژاد از اصفهان عنوان اول، محمدعلی نکیسایی از شیراز عنوان دوم و امیرحسین باجلان از تهران عنوان سوم را کسب کردند.

در گروه سنی«ب» ساز تار به ترتیب رتبه اول به طور مشترک به امیر احدی از ابهر و پانیذ مجاهدنیا از کرج، رتبه دوم به  آرین طوفانی از مشهد و رتبه سوم به مسعود آذین از تهران تعلق گرفت.

در گروه سنی«ج» به ترتیب میلاد محمدی از تهران رتبه اول، فرشاد خزایی از همدان رتبه دوم و رتبه سوم به طور مشترک به امیرعلی لطفی فروشانی از خمینی شهر و مصطفی محمودجانلو از گلوگاه را کسب کردند.

در گروه سنی«الف» ساز عود هیات داوران این بخش هیچ یک از شرکت کنندگان را شایسته کسب عنوان اول و دوم و سوم ندانستند.

در گروه سنی«ب» ساز عود به ترتیب رتبه اول به آریا لطیف پور از تهران، رتبه دوم به حجت فرجیان از تهران و رتبه سوم به آرمین حسینی از تهران تعلق گرفت.

در گروه سنی«ج» ساز عود رتبه اول به یاسمین شاه حسینی از تهران رسید؛ هیات داوران در این بخش هیچ شرکت کننده ای را شایسته کسب رتبه دوم تشخیص نداد. این در حالی بود که عنوان سوم مشترک این بخش به شهریار جعفری از سمنان و محمدرضا پوستی از تهران اهدا شد.

در گروه سنی«الف» ساز سنتور به ترتیب آرمان مهدیه نجف آبادی از نجف آباد عنوان اول، محمدرضا ترحمی از سمنان عنوان دوم و پوریا تقی پور از کرج عنوان سوم را کسب کردند.

در گروه سنی«ب» ساز سنتور به ترتیب رتبه اول به سید رامتین نظری جو از تهران، رتبه دوم به محمدصدیق موحد از قم و رتبه سوم به مرتضی تقوی آلاشتی از تهران تعلق گرفت.

در گروه سنی«ج» ساز سنتور به ترتیب رتبه اول به وصال صالحیان از سمنان،رتبه دوم به  فرزین کشاورز از تهران و رتبه سوم به سید محمدحسین ابوفاضلی از قائم شهر اهدا شد.

در گروه سنی«الف» بخش آواز هیات داوران هیچ یک از شرکت کنندگان را شایسته کسب عنوان اول و دوم ندانستند. این در حالی بود که رتبه سوم به طور مشترک به امین جباری کلخوران از تهران، علی قدیری از شاهین شهر و صادق روغنی از دزفول رسید.

در گروه سنی«ب» بخش آواز به ترتیب رتبه اول به احسان نصیبی از مشهد، رتبه دوم به بهنام محمودی چمه از کرمانشاه و رتبه سوم به احمد فراوش از دزفول تعلق گرفت.

هشتمین جشنواره موسیقی جوان با گرفتن عکس یادگاری بزرگان موسیقی ایران روی سن تالار وحدت به کار خود پایان داد.