بر اساس پارس روزنامه کیهان در ستون اخبار فرهنگی و هنری خود نوشت  نمايشي به کارگرداني محمد يعقوبي با اقتباس از رمان «دل سگ» بولکاگف روسي با شکل و شمايلي جديد در تماشاخانه ايرانشهر به روي صحنه رفته است، به طوري که بازيگران مرد اين نمايش از روسري و مقنعه استفاده کرده‌اند و در بخشي‌هايي از اين اثر بازيگر نقش شاريکوف طعنه‌هايي را به رعايت کردن حجاب مي‌‌زند!
يعقوبي پيش از اين نيز در مصاحبه‌اي، حجاب اسلامي را زير سوال برده بود.
جاي تعجب دارد که مسئله حجاب در اين نمايش مورد تمسخر قرار گرفته است و اين امر از چشم شوراي نظارت و ارزشيابي مرکز هنرهاي نمايشي مغفول مانده است. گويا نياز است تا بار ديگر دستگاه‌ قضا نظارت جدي‌ بر امور نظارتي تئاتر انجام دهد.