به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، محمدصادق علیزاده در صفحه اجتماعی خود نوشت:

محمد سرشار ] نویسنده و فعال فرهنگی [ در نشستی که امروز در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب داشته، شناسنامه اش را از جیب بیرون کشیده و خودش را کامل معرفی کرده و بعد هم شروع کرده به انتقاد و اینها. مدیرعامل خانه کتاب هم که در جلسه بوده به خنده عنوان کرده اند که بنده فی الحال شناسنامه ندارم و کارت ملی همراهم است و اینها.