به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، مجید فضایلی در صفحه اجتماعی خود نوشت:

شک نداشتم که اخبار سراسری ساعت ۱۴ به درگذشت محمدرضا لطفی نخواهد پرداخت اما ساده لوحانه به خود گفتم که بزرگی لطفی آنقدری بر همگان عیان هست که به اندازه یک خبر بتوان به او اختصاص داد؛ که خوشبختانه ندادند…

در جغرافیایی بسر می بریم که رسانۀ ملی اش بر خود وظیفه می داند که جامعه را از کشته شدن معلمی در شهر لیدز انگلستان به دست شاگردش بر اثر شانزده ضربۀ چاقو مطلع نماید ولی چشم بستن میراث فرهنگی اش را نادیده می گیرد.

افرادی در این سرزمین هدایت افکار عمومی را بر عهده دارند که انتشار خبر صعود دراماتیک سویا در بازی برابر والنسیا به فینال جام اروپا را " آگاهی بخشی" قلمداد می کنند اما ساکت شدن صدای تار موسیقی ایرانی را وقعی نمی نهند.

مهجور بودن و مظلومیت فرهنگ فقط به نگاه کلنگی داشتن و انتخاب افرادی بی کفایت و اظهار نظر کردن در مورد مستندی که دیده نشده و برخورد قضایی با اصحاب فرهنگ، خلاصه نمی شود. مهجور بودن فرهنگ نه ربطی به عوام فریبی دارد و نه به پیچیدن ملحفه ای به دور سر. در این سرای، چه احمدی نژاد باشد و چه روحانی و چه هر کس و ناکس دیگری، اوضاع چنین باشد.

و اکنون که فکر می کنم می بینم که چه خوب است که فرهنگ در جامعه ما مهجور است و فقط بدرد عکس یادگاری می خورد. چقدر دور از شان لطفی است که دستمایۀ سخنان صد من یک غاز مدیان بشود و خبری از او را در ردیف ملاقات وزیر ارتباطات با مراجع تقلید بیاورند. چقدر خوب است که موسیقی ایرانی را در صدا و سیما به پول سیاهی نمی خرند، چه که اگر چنین می شد، بعید نبود که امروز بر پوست تار ایرانی تبلیغ زر ماکارون و بانک انصار را ببینیم.

روی در دیوار، هجران خوشتر است | عطار