محمد علیخانی در دویست و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری درباره ایمنی مسیر دوچرخه در بزرگراه شهید دوران گفت: با توجه به مکاتبات انجام شده با شهرداری درخصوص ارائه مستندات و مطالعات پروژه احداث مسیر دوچرخه در حاشیه بزرگراه شهید دوران و قسمتی از بزرگراه شهید یاسینی در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری و با توجه به عدم کفایت اطلاعات ارسالی و بازدید کارشناسان از بخش‌های اجرا شده این پروژه در دو هفته اخیر حاکی از اجرای ناصحیح، نا ایمن، خطرآفرین و منقطع پروژه مورد نظر دارد.

وی افزود: به نحوی که باعث هدایت دوچرخه سوار به بخش بزرگراهی و وقوع حوادث احتمالی در بزرگراه می شود. لذا به شهردار تهران تذکر داده می شود دستور فرمایند نسبت به بررسی موضوع مذکور از جنبه مطالعات ترافیکی و نیز مستندات مربوط به تصویب تامین ایمنی مسیر در شیوه اجرای فعلی مطابق با استانداردها و ضوابط فنی موجود اقدام لازم صورت پذیرد. 

وی تاکید کرد: با عنایت به مصوبات جلسه یکصد و هجده کمیسیون عمران و حمل  و نقل مبنی بر اجرای برنامه عملیاتی اولویت محور، تحقق پذیر و سنجش پذیر در حوزه حمل و نقل و ترافیک و لزوم جلوگیری از شروع پروژه های خارج از اولویت ضروری است دستور فرمایید تا نسبت به ارائه پاسخ قانع کننده به کمیسیون عمران و حمل ونقل و افکار عمومی درباره نحوه تصویب مطالعات توجیهی و ضوابط فنی و اجرائی و نحوه هزینه کرد بدون وجود ردیف بودجه مصوب از عملیات عمرانی مذکور که نتیجه ای جز اتلاف منابع و خسارت ندارد اقدام و از اجرای آن خودداری فرمایند.