علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ تهران درباره پیگیری سیاست‌های تشویقی نوسازی بافت فرسوده در این منطقه اظهارداشت: سیاست‌های تأمین پارکینگ و استانداردهای مورد نیاز به معاونت شهرسازی شهرداری تهران انعکاس داده شد، همچنین این مسأله در بسته تشویقی که ستاد کرونا در شهرداری تهران و شورای شهر در نظرگرفت، تصویب شد تا بتواند به این امر در شرایط اقتصادی حال حاضر کمک کند. 

وی با بیان اینکه بخشی از این سیاست‌ها اعمال شده ادامه داد: در مجموع پیشنهادات ارائه‌شده باید بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده 5 نیز به تصویب برسد تا بتواند نهایی شود.

شهردار منطقه ۱۲ تهران افزود: در بسته تشویقی ستاد کرونا که بر اساس مصوبه شورای شهر و شهرداری ابلاغ شده، در عمل مقرر شد که ساختمان‌ها و ابنیه‌ای که به دلایل مختلف محیطی امکان تأمین پارکینگ و ضرورت تأمین آن در ملک خودشان به دلایل چندگانه‌ای که در آن بسته اشاره شده وجود ندارد، هزینه عوارض متعلق به تأمین پارکینگ را به یک حساب خاص واریز کنند که شهرداری تهران از محل آن حساب بتواند توسعه پارکینگ‌های محلی را در دستور کار خود قرار دهد.