منصور درجاتی مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه وقوع زلزله در تهران ممکن است مخرب و حادثه برانگیز باشد، اظهار کرد: در هر جایی که گسل جنبا وجود داشته باشد، زلزله پیش خواهد آمد و تهران نیز دارای چند گسل از جمله گسل مشاء، ری و غیره است.

او افزود: اینکه هر از چند گاهی درباره زلزله تهران صحبت کنیم، چیزی جزء تشویش اذهان عمومی در بر ندارد و اولین و مهمترین راه آمادگی در برابر زلزله، فرهنگ سازی و بالا بردن آگاهی مردم است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران تصریح کرد: باید از صدا و سیما و تمامی رسانه‌ها برای فرهنگ سازی و بالا بردن اطلاعات مردم در این زمینه کمک بگیریم و این موضوع باید جزء اولویت‌های آموزشی باشد و افراد آموزش‌های لازم را ببینند تا بتوانند در برابر مخاطرات زلزله از خود واکنشی مناسب نشان دهند.

درجاتی با بیان اینکه زلزله پیش بینی نمی‌شود، گفت: مردم باید این را بدانند که استان تهران با سایر استان‌ها متفاوت است، تهران از یک کثرت جمعیت، ازدحام، تراکم و بارگذاری حجیم شهری برخوردار است که باید این موضوع برای آمادگی در برابر زلزله در نظر گرفته شود.