علی اعطا در حاشیه بازدید از منطقه ۱۵ و روزبازار خاوران اظهار داشت: مشکلات روزبازار خاوران قبلا از سوی کمیته حقوقی شورای شهر ، بررسی شده است.

‌‎وی افزود: ۷۰۰ کسبه از دهه ۷۰ در  محل روزبازار خاوران به متراژ ۱۰ هزار متر حضور دارند و تلاش داریم با رفع مشکلات و ساماندهى فعالیت آنان، به معیشت آنان کمک کنیم.

سخنگوی شورای شهر تهران بیان داشت: کسبه در موضوع  ادامه فعالیت و محل استقرار نگرانى‌هایى دارند که قرار است یا تمهیدات شهرداری در وضعیت بهتری قرار گیرند.

اعطا خاطرنشان کرد: کسبه در حال حاضر در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار دارند و با ایجاد هیأت امنا از نمایندگان کسبه مشکلاتشان پیگیری می‌شود.

وی در ادامه این بازدید از ترمینال خاوران، اوراقچی های خیابان شوش، ورزشگاه در حال ساخت مظاهری، بزرگراه در حال ساخت شهید نجفی رستگار، دیدن کرد.