به گزارش پارس نیوز، 

از صبح امروز بار دیگر آب مصرفی ساکنان برخی از میادین و مناطق همجوار با دریاچه شهدای خلیج فارس قطع شده است.

این برای چندمین بار در روزهای اخیر است که آب مصرفی منازل مسکونی این مناطق قطع می شود. بیشترین گزارش های قطعی آب از سوی ساکنین  میادین و خیابانَ هایی چون قزوینی و ساحل ارسال شده است.
با وجود مشکلات و افزایش شکایات ساکنین اطراف دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ تهران، تاکنون مسئولی درباره دلایل قطعی آب توضیحی نداده و مشخص نیست چه زمانی این مشکل برطرف خواهد شد.
بنا بر این گزارش پیگیری های ساکنین و تماس آنها با اداره آب و فاضلاب منطقه نیز نتیجه ای در پی نداشته و قطعی مداوم آب همچنان ادامه دارد. 

در همین زمینه، کیفیت پایین آب اطراف دریاچه و بی توجهی به این امر نیز گزارش شده است. در چند سال اخیر بیشتر ساکنین این منطقه برای مصارف آب شرب مجبور به خرید آب معدنی هستند.