پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- در ادامه افزود:در سال های گذشته قیمت کرایه سرویس های مدارس مورد رضایت رانندگان و اولیاء و همچنین مدیران مدارس نبود.به دلیل پایین بودن قیمت کرایه ها،رانندگان علاوه بر عدم رسیدگی به شرایط فنی و استانداردی خودروهای خود،سرنشین اضافی برای جبران هزینه های خود سوار می کردند که مورد اعتراض والدین قرار می گرفت.

این عضو شورای شهر تهران با بیان این که سازمان تاکسیرانی بر افزایش 25 درصدی کرایه ها مصر بود،اما اعضای شورا بر افزایش 15 درصدی کرایه ها تاکید داشتند خاطرنشان کرد:با بررسی های مجدد قرار بر این شد که میزان کرایه سرویس های مدارس از ابتدای مهر ماه حدود 20 درصد افزایش پیدا کند.

دنیامالی در ادامه تصریح داشت:این میزان افزایش بر اساس طول مسافت و 22 روز کاری تعیین شده است.جدول مربوط به طول مسافت سرویس های مدارس بعد از مصوبه نهایی در صحن علنی شورا در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه از نظارت بیشتر بر رانندگان سرویس های مدارس نیز گفت:با این افزایش کرایه انتظار خواهیم داشت که رانندگان محترم،خودروهای خود را به استانداردهای لازم مجهز کنند و از سوار کردن مسافر اضافی خودداری کنند.

عضو شورای شهر تهران سرویس‌دهی به مدارس به خصوص دبستان بسیار اهمیت دارد و باید از رانندگان و خودروهایی استفاده شود که دارای استانداردهای لازم و مناسب باشند تا نگرانی خاصی برای والدین ایجاد نشود.

دنیامالی در ادامه گفت:با هماهنگی با شرکت اتوبوس رانی و برای احترام به دانش آموزان معلول  تمامی مدارس استثنایی شهر تهران تحت پوشش سرویس رایگان این شرکت قرار خواهند گرفت.شرایط این افراد ایجاب می کند تمامی خدمات موردنیاز آنان را به راحتی در اختیارشان قرار دهیم.