به گزارش پارس به نقل از العالم، این اجساد در منطقه المعامل در شرق بغداد که در کنترل یکی از گروه های تروریستی قرار دارد یافت شده است.

نیروهای امنیتی معتقدند این افراد بعد از ربوده شدن به دست تروریست های مسلح به دلایل مذهبی و طایفه ای اعدام شده اند.

حملات تروریستی و قتل شهروندان بیگناه طی روزهای اخیر در مناطق مختلف عراق شدت بیشتری گرفته است.

مسئولان عراقی بارها در خصوص دخالت برخی کشورهای بیگانه در امور این کشور و حمایت آنها از گروه های تروریستی برای برافروختن جنگ های طایفه ای هشدار داده اند.