اقتصادآنلاین: برخی از سخنان رییس جمهور که در اواخر صحبت ها صورت گرفته بود فرصت انتشار نیافته بود. از این جمله صحبت روحانی راجع به ارتباط با اوباما بود.

در سخنانی مهم، روحانی در پاسخ به یکی از سؤالات خبرنگار آمریکایی مبنی بر دیدار احتمالی او با باراک اوباما در نیویورک گفت: دیدار با اوباما در دستور کار سفر من نیست اما هرچیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است البته بسته به شرایطی که به وجود می آید.

رئیس جمهور در پاسخ به سؤال دیگری درباره سفر به نیویورک نیز گفت: ما می خواهیم مواضع مان را در مجمع عمومی سازمان ملل، راجع به سیاست خارجی، مسائل بین المللی و از جمله مسائل هسته ای و مسائل منطقه ای به صراحت بیان کنیم. انتظار ما این است که دنیا صدای ما را به خوبی بشنود.