به گزارش پارس ، به نقل ازفارس به نقل ازروزنامه « کامرسانت» ، علاوه بر کارشناسان بین المللی روسیه نیز حاضر است تا نظامیان خود را برای تامین امنیت انتقالات و کمک به اجرای طرح نابودسازی تسلیحات شیمیایی به سوریه اعزام کند.

یک مقام آگاه در ستاد کل ارتش روسیه اعلام کرده است که نیروهای نظامی ویژه دفاع در مقابل مواد رادیواکتیو، شیمیایی و میکروبی و همچنین گارد نیروهای ویژه ارتش روسیه ممکن است برای این منظور به سوریه اعزام شود.

در این عملیات علاوه بر روسیه ممکن است نظامیان آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی نیز حضور داشته باشند. برای این منظور در مجموع به حداقل ۱۰ هزار نیروی نظامی نیاز است.

کارشناسان تامین امنیت تاسیسات شیمیایی در سوریه را یکی از حساس ترین و خطرناکترین موارد « نقشه راه» روسیه و آمریکا برای تحت کنترل بین المللی درآوردن تسلیحات شیمیایی در این کشور ارزیابی کرده اند.

یکی از مفاد توافقات روسیه و آمریکا در ژنو در مورد نابودی سلاح های شیمیایی روسیه، تامین امنیت فعالیت کارشناسان سازمان ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی سوریه برای انتقال و نابود سازی ذخایر شیمیایی موجود است.

" سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور حاضر است در این عملیات مشارکت فعال داشته باشد.

یک مقام آگاه در ستاد کل ارتش روسیه به خبرنگار این روزنامه گفت که در حال حاضر رایزنی هایی در رابطه با ترکیب نیروهای نظامی که ممکن است به سوریه اعزام شوند، در حال انجام است. این گروه شامل نیروهای ویژه دفاع در برابر مواد رادیواکتیو، شیمیایی و میکروبی ارتش فدراسیون روسیه و همچنین گارد نیروهای ویژه این کشور خواهد بود.

ظاهرا در جریان مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو به این مسئله نیز اشاره شده است که نظامیان آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی نیز ممکن است در این عملیات نظامی ویژه در سوریه مشارکت داشته باشند.

به گفته مقام نظامی روس، فعلا زود است در خصوص تعداد احتمالی نیروهای روسی شرکت کننده در این عملیات صحبت شود، چرا که این مسئله به سطح مشارکت کشورهای دیگر در این اقدام بستگی خواهد داشت. البته در مجموع احتمالا حدود ۱۰ نیروی نظامی از تمامی کشورهای شرکت کننده در این طرح برای اجرای این عملیات مشارکت داشته باشند.