به گزارش پارس ، به نقل ازکیهان، در حالی که رژیم صهیونیستی بخشی از پشت صحنه جنگ فرسایشی علیه سوریه را تشکیل می دهد مقامات این رژیم غالباً تظاهر می کنند که نگران قدرت گرفتن القاعده هستند. اما مایکل اورن سفیر اسرائیل در آمریکا در مصاحبه با روزنامه جروزالم پست اعلام کرد: اسرائیل روی کار آمدن شورشیان متحد با القاعده را به باقی ماندن بشار اسد متحد ایران در قدرت ترجیح می دهد.
اورن می گوید، اسرائیل همواره می خواسته اسد برکنار شود. اسرائیل همواره بد را به بدتر ترجیح داده است. همیشه افراد بد غیر وابسته به ایران را به افراد بد وابسته به ایران ترجیح داده ایم.
سفیر اسرائیل افزود: سقوط اسد ائتلاف بین ایران، دشمن دیرین اسرائیل و حزب الله لبنان را که مورد حمایت ایران است تضعیف خواهد کرد.
اورن می گوید: « خطرناک ترین تهدید برای اسرائیل همان هلال استراتژیکی است که از تهران تا دمشق و بیروت کشیده شده است و به نظر ما رژیم اسد شاه کلید و رابط طلایی این قوس است. »