به گزارش پارس ، واحد مرکزی خبر از بغداد به نقل از منابع امنیتی و پزشکی؛ این انفجارها در مناطق کاظمیه، الشعب، الشعله، جمیله، شهرک صدر، سیدیه، البیاع، جسردیالی در بغداد و محمودیه در جنوب پایتخت روی داد.

گزارش های دریافتی حاکیست در هر یک از مناطق کاظمیه، الشعب، الشعله، جمیله دو خودروی بمب گذاری شده منفجر شد.

در منطقه محمودیه هم یک عامل انتحاری کمربند مواد منفجره همراه خود را در یک رستوران منفجر کرد.