به گزارش پارس به نقل از فارس، یک منبع سفارت روسیه در دمشق گفت که هیچ اقدامی برای تخلیه دیپلمات های روسیه از سوریه صورت نمی گیرد.

این منبع تاکید کرد: وضعیت هیئت دیپلماتیک روسیه در سوریه عادی است و هیچ اقدامی برای تخلیه آنها صورت نگرفته است و اقدامات و تدابیر امنیتی برای حفاظت از دیپلمات های روسی در سوریه از زمان آغاز بحران در این کشور اتخاذ شده است.