به گزارش پارس به نقل  از فارس، " ویکتور لیتوکین" سرهنگ بازنشسته و سردبیر بخش نظامی روزنامه « نیزاویسمایا گازیه تا » در مقاله ای نوشت: اقدام به اجرای عملیات نظامی علیه سوریه برای آمریکا و متحدانش آنطور که در لیبی به راحتی صورت گرفت، آسان و بی دردسر نخواهد بود. دمشق دارای سامانه های دفاع ضد موشکی بسیار خوبی است که برای هر نوع جنگنده ای می توانند بسیار خطرناک باشند و تجهیزات نظامی ساخت شوروی سابق و روسیه در ارتش سوریه نیز چندان نامناسب نیستند.

البته موشک های کروز آمریکایی قادر به عمل بوده و از خط دفاعی سامانه های دفاع ضد موشکی سوریه عبور خواهند کرد، ولی کارآیی آنها به اندازه ای نیست که بتواند همه اهداف مورد نظر را تحقق بخشند.

به عقیده این کارشناس امور نظامی، در این بین روسیه که دارای کشتی های نظامی در دریای مدیترانه است، اعلام نموده که قصد ندارد با هیچ کشوری  بخاطر سوریه وارد جنگ شود. بسیار بعید است که فرمان جنگ به گروه کشتی های روسی مستقر در منطقه داده شود. روابط دوجانبه روسیه با سوریه از لحاظ همکاری های نظامی برای مسکو دارای اهمیت است.

ولی در این بین روسیه به خوبی از منافع ملی خویش در منطقه خاورمیانه دفاع خواهد کرد که یکی از این منافع عوامل روسی مستقر در بندر طارطوس سوریه هستند. البته در حال حاضر هیچ خطری زندگی پرسنل روسی مرکز لجستیکی-دریایی مستقر در این بندر را تهدید نمی کند، ولی در صورت نیاز کشتی های ناوگان دریایی روسیه برای دفاع از آنها در منطقه حضور دارند.