به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان، مواد ۶۵ و ۶۹ این لایحه را پس از بحث و بررسی به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

وکلای ملت در ماده ۶۹ نیز مصوب کردند هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمین را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود.