عباس گودرزی در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  آخر مراحل تدوین خود را در کمیسیون اجتماعی طی می کند.

وی بیان کرد: به واقع بعد از تعطیلات دوهفته ای مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت  در کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده و به صحن علنی ارجاع خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم هئیت رئیسه مجلس با تصریح در رسیدگی به این طرح مهم زمینه ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستگاه های مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم را فراهم کند.

وی بیان کرد: حتما طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باعث افزایش رضایتمندی و هم نظام اداری و استخدامی کشور از چالش های موجود در آینده نجات خواهد داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح مشمول کدام یک از کارمندان خواهد شد؟ گفت: این طرح برای کارکنان شرکتی در نظر گرفته شده است و به واسطه آن کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی بیان کرد: همچنین مقرر شده که دولت لایحه ای در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.

این نماینده مجلس بیان کرد: بنابراین طرحی که در مجلس مورد بحث است تنها برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است که امیدواریم فتح بابی برای تغییر وضعیت سایر حوزه ها شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بار مالی ندارد.