علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات برای لغو تحریم ها با اعلام این خبر که مذاکرات وین از روز پنجشنبه هفته جاری از سر گرفته می شود، تاکید کرد پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران می تواند روند مذاکرات را بطور جدی به سمت پیشرفت هدایت کند.

 

منبع: منیبان