به گزارش پارس نیوز محمد علی محسنی بندپی با اشاره به مراسم تحلیف رئیسی گفت: مراسم تحلیف رئیسی روز ۵ شنبه چهاردهم مرداد ماه سال جاری برگزار می شود. در جلسه امروز برنامه های مراسم تحلیف رئیسی رئیس جمهور منتخب برای نمایندگان توضیح داده شد.


محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه برنامه‌های مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب برای نمایندگان توضیح داده شد، همچنین اعلام شد که این مراسم ساعت ۱۷ روز پنج‌شنبه ۱۴ مردادماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هفته آینده نیز مجلس شورای اسلامی جلسه علنی نخواهد داشت، قرار است نمایندگان از ساعت ۱۵ روز پنج شنبه هفته آینده در مجلس حضور داشته باشند.