اسماعیل کوثری  منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات 28 خرداد گفت: علی‌رغم همه توطئه‌های دشمن به ویژه در بعد جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای برای مأیوس کردن مردم از حضور در انتخابات، مردم در انتخابات 28 خرداد همانند گذشته این توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

وی افزود: در طول 42 سال پس از پیروزی انقلاب مردم همیشه در همه عرصه‌ها حضور داشته‌اند و با حضور خود در میدان اعم از جنگ و انتخابات و ... پشتیبانی‌شان را از نظام به اثبات رسانده‌اند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار داشت: در مقابل دشمن هم در طول این 42 سال تمام تلاشش این بوده تا مردم را از حمایت از نظام مأیوس کند و با فشارهای اقتصادی سعی داشته تا ملت ایران را در تنگنا قرار دهد و از این طریق بین مردم و نظام شکاف ایجاد کند که البته تاکنون موفق نبوده و مردم ما با هوشمندی جلوی این توطئه‌های دشمنان ایستاده و نقشه‌هایش را نقش برآب کردند.

کوثری خاطرنشان کرد: حضور مردم در انتخابات 28 خرداد با وجود همه مشکلات و فشارها جای تقدیر و تشکر دارد چرا که این مردم همواره در عرصه‌های مختلف و از جمله انتخابات اخیر با حضورشان در عرصه حمایت‌شان را از نظام اعلام کردند.

وی افزود: امیدواریم دولت سیزدهم، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا با عملکردشان شیرینی این انتخاب و این حضور پرشور را به مردم بچشانند و مردم ثمره این  انتخاب‌شان را ببینند.