یکی از ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران که با تهدید امنیتی مواجه شده بود که بر اساس گزارش پرس تی وی منابع امنیتی از خنثی شدن این تلاش های خرابکارانه مواجه شده است.

اخبار مربوط به عملیات خرابکارانه در ساختمان انرژی اتمی ایران ساعتی پیش منتشر شد اما بر اساس آخرین اخبار و گزارش پرس تی وی این عملیات خنثی شده است.

اخبار تکمیلی در این رابطه هنوز منتشر نشده است.