محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون  امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «پارس نیوز» ضمن اشاره به تفاوت نگاه رئیس جمهور منتخب دولت سیزدهم نسبت به دولت یازدهم و دوازهم و تاثیر آن بر شرایط کشور گفت: در ابعاد مختلف و در نشست خبری ایت الله رئیسی هم بحث های داخلی و هم سیاست خارجی در سطح بین الملل و منطقه مطرح شد. او بسیار شفاف مواضع خود را مطرح کرد و به سوالاتی که رسانه های مختلف داشت پاسخ داد.

وی افزود: درمورد برجام و مذاکرات نیز سوال و صحبت شد و چارچوب کار و مواضع و خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی مشخص شد. رئیسی مشخصا تصریح کرد که مذاکرات ادامه خواهد داشت و ما خواهان ارتباط با دنیا هستیم اما دیگر کشور و اقتصاد را معطل برجام یا ارتباط با کشورهای غربی نمی گذاریم.

جوکار ادامه داد: این نشست حتی درمورد زیاده خواهی غربی ها صحبت شد و رئیسی تاکید کرد که مباحث منطقه، دفاعی و موشکی ما قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز نظام را بیش از پیش مشخص کرد. او به خوبی پاسخ داد که در ابتدا باید وضعیت برجام مشخص شود چراکه آمریکا به صورت یکجانبه از آن خارج شد و حال هم اگر خواهان احیای آن است خودش باید بدون پیش شرط برگردد. هیچگونه اعتمادی به غربی ها نداریم و بدقولی آن ها به ما ثابت شده است.

او تصریح کرد: مواضع شفاف رئیس جمهور منتخب دولت سیزدهم بسیار اثرگذار و بخش عمده ای از تخریب ها و شبهات را کم کرد. آیت الله رئیسی در کارنامه خود ثابت کرده است که در بخش های مختلف رویه معتدلی دارد و در این نشست خبری نیز مصداق آن مشخص شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در انتها تاکید کرد: اکنون کشور ما نیازمند یک نیروی تازه نفس است و سرکار آمدن دولت جدید با نگرشی معطوف به توان داخل و بهره مندی از روابط خارجی می تواند امیدی مجدد برای مردم و اقتصاد باشد.