امروز چهارشنبه (دوم تیرماه) شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس:

امروز نماد فولاد، فملی، وپارس، وبملت ، ومعادن  ،برکت و شبریز بیش‌ترین تأثیر مثبت را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 12,150
1602.95
فولاد 10,340
954
وپارس 2,858
509.04
وبملت 4,160
430.4
شبریز 30,200
358.16
ومعادن 8,410
273.5
برکت 38,870
268.74

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۵۵.۲۵ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۴۸۳ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
ذوب 3,650
16.05
شگویا 9,162
13.66
کوثر 14,391
5.58
فرابورس 29,254
4.45
دماوند 28,345
2.66
میدکو 42,135
2.66
کلر 98,689
2.32