شکراله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران درباره نتایج انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در تهران اظهار کرد:کار شمارش آرا برای تعیین یک نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به اتمام رسید.
وی ادامه داد:از مجموع یک میلیون ۸۰۸ هزار و ۲۳۸ رای، آقای اسماعیل کوثری فرزند محمد باقر ۳۴۶ هزار و ۶۴۵ رای آورد که حائز اکثریت آرا و منتخب مردم تهران شد.