محمد لسانی ، مدرس سواد رسانه‌های در تشریح وظیفه رسانه در صحنه‌های سیاسی از جمله انتخاب و مسئولیت مردم در مقابل رسانه‌ها به «پارس‌نیوز» اظهارداشت: وظیفه نخست رسانه‌ها در قبال مردم و فضای انتخاباتی کشور اطلاع رسانی اخبار، آمار و کلیه وقایعی‌ست که مردم می‌بایست از آن خبردار باشند‌. بازنشر رویدادها یکی از کارکردهای رسانه‌ست که در علوم ارتباطات دسته بندی می‌شود.

وی افزود: آموزش، دومین مسئولیت رسانه‌ها در فضای انتخاباتی کشور است. بنابراین ضرورت دارد تا چگونگی تشخیص اخبار جعلی انتشار و دانایی مردم در این باره افزایش داده شود.

لسانی تصریح کرد:  سومین وظیفه رسانه‌ها تهییج است‌‌. اهمیت دارد تا رسانه‌ها شور و نشاط مردم برای انتخاباتی آگاهانه را افزایش و رغبت آنان برای مشارکت حداکثری را بیشتر کنند‌.

وی یادآورشد: وظیفه مردم درقبال رسانه‌ها نشر اخبار صحیح و اطلاع از منابع اخبار است‌. به طورحتم کلیه اخباری که توسط مردم در فضای مجازی منتشر می‌گردد، به سرعت گسترش می‌یابد‌. بنابراین ضرورت دارد از اخبار کذب دوری و تنها خبر با منابع صحیح  منتشر گردد.

*سنجش صحت مطلب، مهم‌ترین مسئولیت مردم درقبال رسانه‌ها

او عنوان کرد: سنجش صحت مطلب یکی از تکنیک‌های سواد رسانه‌ای است که در این علم آموزش داده می‌شود‌. به طور مثال خبرگزاری‌ها یک منبع صحیح برای نشر اخبار هستند اما تنها درج نام آن‌ها در پایان خبر کفایت بر صحت  خبر ندارد چراکه درج لینک خبر به معنای منبع و صحت آن خبر است.

لسانی همچنین خاطرنشان کرد: انتشار مطلب یکی از عوامل مهم در نشر خبر است. ضرورت دارد به هنگام انتشار یک خبر در وهله نخست به تاریخ  و سپس گوینده آن توجه کرد‌.

این مدرس سواد رسانه‌ای در پایان گفت‌وگو بیان کرد: یکی دیگر از عواملی که می‌بایست به آن توجه داشت توجه به تفاوت هر رسانه است. به طور مثال پایگاه خبری با خبرگزاری متفاوت است چراکه خبرگزاری به تولید محتوا می‌پردازد و پایگاه خبری بازنشر اخبار می‌کند بنابراین یک پایگاه خبری در قبال اخبار منتشر شده خود مسئولیت چندانی ندارد زیرا به نقل قول از یک رسانه دیگر آن را منتشر کرده است.