محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، دعوت به مشارکت را مجاهدتی دوران‌ساز توصیف کرد.

وی نوشت: «دیدگاه افرادی که با نگاه متحجرانه، به حضور مردم قائل نیستند و یا کسانی که با مردم رفتار ابزارگونه دارند، با باورهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب و مبانی انقلاب اسلامی همخوانی ندارد. ‌جمهوریت در نظام اسلامی برخاسته از دین ماست و دعوت به مشارکت، مجاهدتی دوران‌ساز است».