سعید جلیلی کاندیدای ریاست جمهوری در توئیتی نوشت: در مناظره گفتند شما رفتید با فلانی عکس گرفتید و ترک او سوار شدید. بله؛ من با او عکس گرفتم و پیشانی‌اش را نیز بوسیدم.

حاج سعید قاسمی بعد از زلزله سرپل ذهاب با همه ظرفیتش به آنجا رفت و هنوز حضور دارد و شبانه روز برای مردم کار می‌کند. شما هم به مردم کمک کنید، ما دست شما را می‌بوسیم.