سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی ، درباره مناظرات امروز ریاست جمهوری گفت: آقای رئیسی در مناظره دوم هم در قیاس با نامزدهای دیگر، هم از نظر طرز بیان و هم از نظر برنامه های کاری، علاوه بر اینکه دست برتری داشتند، نشان داد که با اراده و عزم راسخ در جهت بهبود امور کنونی کشور در تمام عرصه ها به خصوص در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و البته سایر زمینه ها پرقدرت به میدان آمده اند.

وی تاکید کرد: آقای رئیسی در طول عمر خدمتشان به طور واضح چه در سخن و چه در عمل، ثابت کرده اند که به هیچ عنوان دلبسته قدرت نبوده و نیستند؛ چراکه ایشان دغدغه مهمتری در راستای کاهش مشکلات کشور و ملت را دارند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: آقای رئیسی تحت هیچ شرایطی از محور اخلاق مداری، انسانیت و انصاف خارج نشده‌اند؛ مصداق بارز این امر مهم را همگان در این دو مناظره مشاهده کرده اند؛ لذا کسی که درد مردم  را درد خود بداند، از هیچ مانعی برای تلاش در جهت خدمت به ملت دریغ نمی‌کند.