بررسی کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان امروز (سه‌شنبه 18 خرداد) در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت. بعد از توضیحات سخنگوی کمیسیون آموزش و اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف کلیات این لایحه، به رأی گذاشته شد و درنهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. 

از 245 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 227 نماینده با کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده و 4 نماینده هم با آن مخالف کردند، ضمن اینکه 3 رأی هم ممتنع بود.

رسیدگی به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به صورت دوشوری و بعد از تصویب کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، این لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شده و بعد از بحث و بررسی مجدد اعضای این کمیسیون، این لایحه به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد.