علی بابایی کارنامی در گفتگو با پارس نیوز با تاکید بر ضرورت تمکین از تصمیمات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری کاملاً قانون را رعایت کرد.

وی ادامه داد: کسانی که صلاحیتشان احراز نشد، قبلاً و برای مناصبی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده بودند و همان گونه که آن روز تصمیم شورای نگهبان را قبول کردند، امروز هم که صلاحیتشان تایید نشده است، باید تصمیم شورای نگهبان را بپذیرند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید قانون مدار باشند و قانون را بپذیرند و از تصمیمات شورای نگهبان که یک نهاد مهم قانونی در جمهوری اسلامی ایران است، تمکین کنند.

بابایی کارنامی تاکید کرد: قانون مداری یکی از شاخص های مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که کسانی که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شده اند، این موضوع را مورد توجه قرار ندهند.

وی متذکر شد: بسیاری از افراد شاخصی که در انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند، خودشان زمانی در مناصب مهم و در بدنه دولت و یا مجلس مسئول بودند و باید به قانون و چارچوب های نظام جمهوری اسلامی اعتقاد کامل و عملی داشته باشند.