ابراهیم عزیزی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «پارس نیوز» ضمن تحلیل وضعیت انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتخابات حق تعیین سرنوشت است و ما باید بپذیریم چنانچه در این صحنه حضور آگاهانه و حداکثری نداشته باشیم خودمان را از یک حق مسلم محروم می کنیم. باید بپذیریم که برای تعیین سرنوشت خودمان باید دست به انتخابات بزنیم.

وی افزود: آگاهانه بودن همراه با چهارچوب دار بودن، هیجانی عمل نکردن، درگیر شبهه ها نشدن و  فریب گروه های استکباری را نخوردن به انتخاب صحیح و آگاهانه کمک می کند.

عزیزی تاکید می کند که دراین دوره باید به برنامه های کاندیداها توجه کنیم. تجربه دو دور قبلی انتخابات نشان داد که تصمیمات هیجانی و متوجه نشدن وعده هایی که تضمین اجرا ندارند، اهمیت توجه به طرح های اقتصادی که قابلیت اجرا دارند چقدر زیاد است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی ابراز کرد: هرچه بتوانیم بر گذشته، سوابق و تجربیات و ماموریت های شخصیت ها توجه و آن ها را بررسی کنیم به انتخاب آگاهانه نزدیک تر می شویم. ملت ایران باید در 28 خرداد رویکرد متفاوتی از دوره های گذشته انتخابات به نمایش بگذارند. این رویکرد با نوع نگاه جدیدشان به صحنه انتخابات رقم خواهد خورد.

او گفت: نکته بعدی این است؛ افرادی که وارد میدان شدند، فارغ از اینکه وابسته به کدام جریان سیاسی یا فکری هستند باید ببینیم کدامشان دل در گرو خدمت به مردم دارند و کدامشان به دنبال احیای شعار انقلاب اسلامی و کدامشان در جهت رفع فقر، فساد و تبعیض تلاش های بیشتری داشته اند.

عزیزی عنوان کرد: باید دید کدام کاندیداها در سوابق خود مردم دار بوده اند. باتوجه به تجربیات گذشته این اصل را بیشتر متوجه می شویم که رئیس جمهور باید درد و حرف مردم را بفهمد و طوری صحبت و عمل نکند که گویا متوجه شرایط زندگی آن ها نمی شود. 

نماینده مردم شیراز و زرقان در انتها می گوید: نکته مهم فعلی لزوم رشد ایران در حوزه های مختلف و رهاشدن از بند تحریم هاست. انتخابات 1400 یک انتخاب سرنوشت ساز و راهی برای اصلاح مسیرهای اشتباهی است که تاکنون طی شده است. با انتخاب کاندیدای اصلح می توانیم مشکلات را اصلاح و امید به آینده را زنده کنیم.