آیت الله رئیسی اعلام کرده است: منزل من ۱۴۰ متر است و خودروی شخصی ندارم ولی همسرم یک خودروی ایرانی دارد.

وی افزود: دو فرزند دختر دارم؛ یکی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران و دیگری لیسانس فیزیک دانشگاه شریف و ارشد علوم قرآن و حدیث.

او گفت: هر دو دخترم در تهران ازدواج کردند و مشغول تحصیل و زندگی هستند.