محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان پارلمان درباره قطعی برق در کشور و استان‌ها اظهار کرد: در نشست قبل مجلس به این مسئله تأکید شد و وزارت نیرو باید پاسخگوی صحن علنی و کمیسیون انرژی باشد. پاسخگویی وزیر نیرو نسبت به مسئله تأمین برق در دستور هفته آینده است و کمیسیون انرژی هم پیگیری کند.

وی ادامه داد: امتحانات، دانش آموزان  و دانشجویان تحت تأثیر قطعی برق هستند. سال ۱۴۰۰ اولین بار در ۴۰ سال اخیر اعتبارات وزارت نیرو از یارانه‌ها جدا شد و این از افتخارات مجلس در مسائل تولید انرژی و برق است.