محمدرضا احمدی سنگری ، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز با بیان اینکه بیشتر نمایندگان از ثبت نام آیت الله رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری خوشحال شدند، افزود: نه تنها من بلکه اکثر نماینده ها از ثبت نام آیت الله رئیسی خوشحال شدند.علاوه بر این باتوجه به اینکه ما داخل مردم هستیم شاهد بودیم که بسیاری به ما می گفتند که در انتخابات شرکت نمی کنیم مگر اینکه رئیسی در انتخابات باشد.

وی ادامه داد: لذا با آمدن رئیسی بسیاری تماس با ما برقرار شد که به صورت خود جوش می خواهیم برای رئیسی ستاد بزنیم و کار کنیم. چرا که در این مدتی که او در قوه قضاییه بود مردم صداقتش را دیدند و فهمیدند که چگونه با مفسدان و چپاولگران مبارزه می کند. وظیفه ما نیز این است که در کنار آیت الله رئیسی برای محرومیت زدایی و برای اینکه نگاه و امیدمان به داخل کشور و جوانان خودمان باشد تلاش کنیم.

*مردم دوبار از دولت های روحانی ضربه خوردند، این بار دیگر فریب نمی خورند

این نماینده مجلس تصریح کرد: مردم آگاه هستند و همه موضوعات را می دانند. این مردم یک بار از دولت روحانی ضربه خوردند. روحانی حتی در دوره دوم ریاست جمهوری خود کلی وعده دادند، وعده صد روزه وعده های بهتر شدن معیشت و... اما مردم دیدند که هیچ کدام از آن ها اتفاق نیفتاد و هر روزی که از عمر این دولت گذشت محروم تر وضعیف تر شدند.

احمدی سنگری تاکید کرد: لذا افرادی که منتسب به دولت هستند و با ثبت نام در انتخابات برای ایجاد دولت سوم روحانی حرف های فریب دهنده ای از پادگان و دادگاه می زنند، بدانند که مردم دیگر فریبشان را نمی خورند چراکه این حرف ها تکراری است. مردم دیگر نمی خواهند که دولت سومی از روحانی و افرادش با اسامی دیگر بر سر کار بیاید. 

نماینده رشت و خمام درانتها خاطرنشان کرد: مردم ما بسیار هوشیار و آگاه هستند چرا که می دانند این افراد برنامه دارند تا مجدد قدرت را دست گیرند و کشور را وابسته به غرب و آمریکا کنند اما امروز همه می دانند که امریکا هرگز به ما وفادار نیست.