مجتبی یوسفی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از جلسه روز سه شنبه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب خبر داد.

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: مذاکرات وین، اوضاع فلسطین ، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات هیات رئیسه مجلس محور گفتگوها در جلسه شورای مرکزی فراکسیون خواهد بود.

وی تاکید کرد: قالیباف تنها نامزد فراکسیون انقلاب اسلامی برای ریاست مجلس شورای اسلامی است. تا امروز هیچیک از نمایندگان برای ریاست مجلس نامزد نشده است.