صفحه توئیتر ریحانه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشت: «رهبر انقلاب: ادعا می‌کنند که طرفدار حقوق بشر و حقوق کودکان و حقوق زنانند؛ اما در داخل فلسطین، ناگهان با بلدوزرهای صهیونیستها، سقف روی سر کودک چندماهه و زن بی‌پناه، فرود می‌آید و این‌ها لب نمی‌جنبانند و اخم نمی‌کنند! این کار، آبروی این‌ها را در برابر ملت‌های دنیا می‌برد.»

ادعای پوشالی غرب در حمایت از حقوق بشر