محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و فرار از پاسخگویی وی از عملکرد دولت اظهار داشت: اسحاق جهانگیری به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و عذرخواهی‌های غیرموجه بایستی به وظایفش عمل کرده و از حاشیه‌پردازی جلوگیری کند.

وی با بیان این که اظهارات معاون اول رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور در مورد ایفای پاسخگویی به وظایفشان در طول ماه‌های گذشته فرار رو به جلو محسوب می‌شود، افزود: این که دولتمردان با ادبیات خاص بیان کنند که لکنت زبان داشته و نتوانسته‌اند اقداماتشان را به جامعه توضیح دهند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ چراکه آنچه را که مردم در کف جامعه از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم می‌بینند، بهترین ارزیابی محسوب می‌شوند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: با گفتار و حرف و فرار از پاسخگویی دولت نمی‌تواند برای خود کارنامه‌سازی کند و اگر هم دولت لکنت زبان دارد وکیل بگیرد. این درحالی است که سفره مردم و وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور صادقانه‌ترین کارنامه دولت حسن روحانی محسوب می‌شود.

جوکار گفت:‌ وقتی مردم می‌بینند که در زندگی دچار مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی هستند، نمی‌توانند اظهارنظرات دولتمردان را در مورد عملکردهای مثبت و کارنامه‌شان را بپذیرند.

وی افزود: دولت حسن روحانی عملیات‌های متعدد روانی در جامعه انجام داده،‌ ولی در مجموع مردم با گوشت و پوست خود سوء مدیریت و سوء عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را دیده‌اند که این موضوع در حوزه اقتصادی و اجتماعی بیشتر احساس می‌شود، ضمن این که مشکلات انباشته‌ای که هم اکنون در کشور وجود دارد نتیجه عملکرد ۸ ساله روحانی و جهانگیری محسوب می‌شود.