محمود عباس زاده ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز بیان کرد: مقام معظم رهبری در فرازی از بیاناتشان به یک نکته بسیار دقیقی اشاره و تاکید فرمودند. آقای ظریف نیز به عنوان یک تحصیل کرده علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک این مسئله را بهتر میداند در هیچ جا و نقطه دنیا وزارت امور خارجه تعیین کننده راهبردهای سیاست خارجی کشور نیست معمولا وزارتخانه‌ها مجری یک کشور و نظام سیاسی هستند.

وی افزود: اقتدار دیپلماسی و اقتدار نظامی همگی جزئی از اقتدار کشور هستند اتفاقاً اقتدار نظامی در دنیای فعلی پیشران سایر مولفه های اقتدار است و این مولفه ها مکمل هم هستند کسانی که اقتدار کشور را تکه‌تکه می‌کنند در فاز بعدی می‌خواهند این مولفه ها را در کنار هم قرار دارند و دو قطبی ایجاد کنند یا غفلت می کنند یا خیانت.

*سیاست خارجی نتیجه سیاست داخلی است

عباس زاده تاکید می کند که سیاست خارجی نتیجه سیاست داخلی کشور است و مقام معظم رهبری نیز این نکته را به طور دقیق اشاره فرمودند. بنابراین وزیر امور خارجه به عنوان تحصیل کرده این حوزه باید این نکات را بدانند و متوجه باشند که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های قوه مجریه است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در نتیجه اینکه عده‌ای با برداشت‌های مختلف سعی داشتند اقتدار سیاسی-نظامی  را تضعیف و این دو قطبی را ایجاد کنند باید بدانند که اقتدار یک کشور به تمام این حوزه ها مرتبط مربوط و وابسته است نمی‌توان یک بازوی کشور را ضعیف کرد و بازوی دیگری را قوی.

او در انتها خاطرنشان کرد که ما برای به قدرت رسیدن شرایط تحریمی تلاش‌های زیادی کرده‌ایم و این قدرت در حال حاضر در حوزه های اقتصادی نظامی و منطقه ای حاصل شده است. بنابراین اگر می خواهیم که آمریکا و اروپا که جز قدرت های جهانی هستند با ما پای میز مذاکره بنشینند باید در تمام حوزه ها به ویژه در حوزه امنیتی و نظامی و اقتصادی خود را قوی و از دوقطبی ها دوری کنیم.