آمریکا می‌گوید قصد دارد مذاکراتی را برای استقرار سربازان خود در کشور‌های همسایه افغانستان بعد از خارج کردن آن‌ها از آن کشور، انجام دهد.

کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، گفت واشنگتن می‌خواهد نیروهایش را در درون منطقه نگه دارد تا بر آنچه آن را «افراط‌گرایی خشونت‌آمیز» می‌خواند نظارت داشته باشند و فشار را بر آن‌ها حفظ کند.

کنت مکنزی افزود پنتاگون سرگرم بررسی گزینه‌هایی برای ادامه دادن به نظارت و حمله احتمالی به آن گروه‌ها از کشور‌های همسایه است.

او در عین حال از کشور همسایه مشخصی که قرار است سربازان آمریکایی در آنجا مستقر شوند، نام نبرد.

آمریکا در حال حاضر ۲۵۰۰ نیروی نظامی در افغانستان دارد.