علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه 15 فروردین) اظهار داشت: در جلسه امروز بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در دستور کار قرار داشت.

وی افزود:‌ تشکل‌ها در دو سطح استانی و ملی فعالیت دارند و با مصوبه این کمیسیون 15 تشکل استانی در سطح ملی فعالیت خواهند کرد. این در حالی است که تشکل‌های صنفی توسط در مورد کار و تخصص فعالیت داشته و اهداف غیر سیاسی، غیر دولتی، غیرتجاری و غیر انتفاعی دارند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: ‌در طول سال‌های گذشته صدور پروانه فعالیت تشکل‌های صنفی از سوی قانون ماده 10 احزاب صورت نمی‌گرفت این در حالی است که با مصوبه امور داخلی کشور و شوراها مقرر شد مجوز اولیه صدور پروانه این تشکل‌ها توسط کمیته‌ای صادر شود.

وی افزود: در این کمیته نمایندگان قوه قضائیه،‌معاون هماهنگی اقتصادی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت صمت، رئیس اتاق اصناف و رئیس بسیج  اصناف حضور دارند. این در حالی است که در نشست عصر امروز طرح اصلاح موادی از قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی هم جمع‌بندی شده و به هیأت رئیسه ارسال شد.