ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به صحبت های شنیده شده اخیر مبنی بر احتمال بازگشت به مسیر گفت وگو و مذاکره با غربی ها در گفت وگو با «پارس نیوز» اظهارکرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن و مشخص است. دررابطه با برجام که اساسا یک توافق نامه کاملا بدون دستاورد برای ایران بوده است، امروزه بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری و مصوبه اقدام راهبردی مجلس خواستار لغو کامل تمام تحریم ها و اقدام متقابل بعد از لغو تحریم ها هستیم و این رویکرد مشخص نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: دولت برای اینکه دستاوردی نداشت، به ویژه در حوزه سیاست خارجی قصد دارد به نوعی با از سر گرفتن موضوع گفت وگوی دوباره با آمریکا سوءمدیریت خود را پنهان کند و باب مذاکرات را با آمریکا و اروپا باز کند.

*از سر گیری بحث های مربوط به مذاکره مجدد با آمریکا ، به دلیل شکست سیاسی دولت است

عزیزی تشریح کرد: اعتقاد ما این است که سیاست دولت درقبال غربی ها، شکست خورده است و درگذشته تجربه شده است. دولت به طورموقت برای بازگشت غربی ها و بازگذاشتن باب گفت وگو با آمریکا و اروپا گام های 5 گانه ای را برداشت اما در این مسیر جدی نبود. جتی اروپایی ها و آمریکایی ها در سیاست گام به گام قبلی دولت به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند. بنابراین دلیل اعلام دوباره از سر گیری گفت وگو ها، شکست خوردن همان سیاست است.

این عضو کمیسیون امنیت مجلس بیان داشت: اما ما نباید تجربه های خودمان را تکرار کنیم و بر دیوار کاغذی اروپایی ها تکیه دهیم. این رویکرد سزاوار ملت ایران نیست که توان خود را صرف جلب توجه و اعتماد کشورهای بدعهد غربی کند.

عزیزی در انتها گفت: به نظر می رسد لازم است دولت از گذشته این توافقنامه درس عبرت بگیرد. دولت باید به چارچوب های مشخص شده رهبر انقلاب برگردد و طبق قانون مجلس عمل کند و سزاوارتر از این کار برای جمهوری اسلامی ایران نیست.